Facebook script

Угода користувача

Викладений нижче текст Угоди користувача (надалі – Угода), адресований невизначеному колу осіб: відвідувачам вебсайту, який знаходиться  в мережі Інтернет за адресою https://www.looksize.com/ua/  (надалі - Сайт Виконавця),  а також  фізичним особам,  які використовують Сервіс LookSize, замовляючи товари на Сайтах Інтернет-магазинів (які знаходяться в договірних відносинах з Виконавцем).

Ця Угода визначає порядок користування Сайтом Виконавця та/або Сервісом LookSize, власником яких є фізична особа-підприємець  Родцевич Тарас Федорович, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис у ЄДР від 24.01.2017 р. за № 2 415 000 0000 079046).

Перед користуванням Сайтом Виконавця та/або Сервісом LookSize уважно прочитайте цю Угоду. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус й права Користувача і Вам забороняється використовувати Сайт Виконавця та Сервіс LookSize, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті Виконавця та/або Сервісі LookSize та будь-які послуги, що надаються за допомогою технічних можливостей Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize.

Ця Угода є публічною офертою відповідно до чинного законодавства України. Користування Сайтом Виконавця та/або Сервісом LookSize, в тому числі заповнення різних форм, полів, реєстрація на Сайті Виконавця та/або у Сервісі LookSize,  означає Вашу згоду з умовами Угоди.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

1.1. Акаунт – обліковий запис Користувача створений в момент авторизації на Сайті Виконавця та/або у Сервісі LookSize, що дозволяє Виконавцю ідентифікувати (авторизувати) Користувача.

1.2. Акцепт — відповідь Користувача про прийняття умов цієї Угоди. Акцепт оферти означає повне, безумовне і без будь-яких змін прийняття Користувачем умов, викладених в цій Угоді.

1.3. Вебсайт Виконавця, Сайт Виконавця — відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний вебсайт, що належить Виконавцю, розташований в мережі Інтернет за адресою https://www.looksize.com/ua/, разом зі всіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується відображення інформації та надання Послуг, доступних на Сайті Виконавця відповідно до цієї Угоди.

1.4. Вебсайт Замовника, Сайт Замовника — відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний вебсайт, що належить Замовнику, розташований в мережі Інтернет, разом з усіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується відображення інформації та отримання Послуг відповідно до цієї Угоди.

1.5. Ві́джет — інструмент Виконавця, що розміщений на Сайті Замовника та вбудовується у вебсторінку Замовника, з допомогою якого Сервіс LookSize відображає розмір та відповідність обраного товару Параметрам Користувача.

1.6. Виконавець — фізична особа-підприємець  Родцевич Тарас Федорович, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис у ЄДР від 24.01.2017 р. за № 2 415 000 0000 079046), якому належать права на Сайт Виконавця, який впроваджує технічні доробки за допомогою Сервісу LookSize до Сайту Замовника та наділений правами й обов'язками за цією Угодою.

1.7. Замовник — юридична особа або фізична особа-підприємець, яка є власником інтернет-магазину та пройшла процедуру реєстрації на Сайті Виконавця.

1.8. Контент – інформаційне оформлення Сайту, що включає в себе: текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали.

1.9. Користувач — фізична особа, яка переглядає інформацію на Сайті Замовника та/або Виконавця, внесла свої параметри тіла і/або замовляє та/або отримує товари з використанням інструментів Сайту Замовника та/або Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize.

1.10. Параметри Користувача — виміри тіла Користувача, його вік та стать.

1.11. Послуги — послуги, які пропонуються на Сайті Виконавця та/або Замовника, в тому числі щодо визначення‌ ‌розміру‌ ‌будь‌-якого‌ ‌типу‌ ‌одягу‌ ‌або‌ ‌взуття,‌ ‌будь‌-якого‌ ‌бренду,‌ внесеного в базу брендів Сервісу LookSize, ‌згідно‌ ‌внесених‌ ‌Параметрів ‌Користувача.‌

1.12. Примірка - визначення Сервісом LookSize і відображення інформації на сторінці товару Вебсайту Замовника про розмір та відповідність обраного товару Параметрам Користувача. Відображена інформація має інформативний характер та ні до чого не змушує Користувача.

1.13. Профіль Користувача — сукупність даних, що містить Параметри Користувача. В одному Акаунті може міститися декілька профілів користувачів.

1.14. Сервіс LookSize, Сервіс — система, яка здійснює визначення‌ ‌розміру‌ ‌будь‌-якого‌ ‌типу‌ ‌одягу‌ ‌або‌ ‌взуття ‌будь‌-якого‌ ‌бренду,‌ ‌згідно‌ ‌внесених‌ ‌даних‌ ‌Користувача.

1.15. Скрипт -  фрагмент програмного коду (створений на мові програмування JavaScript), який  забезпечує функціонування Віджету та Сервісу LookSize на Вебсайті Замовника.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.  Предметом цієї Угоди є надання Виконавцем Користувачеві Послуг за допомогою технічних можливостей Сервісу LookSize.

2.2. Користувач шляхом проставлення відмітки про згоду з цією Угодою акцептує всі умови цієї Угоди, у тому числі, але не виключно шляхом авторизації на Сайті Виконавця та/або Сайті Замовника та/або Сервісі LookSize свого облікового запису (Акаунту), надання своїх персональних даних у відповідних розділах Сайту Замовника та/або Виконавця та/або Сервісу LookSize.

 2.3. Умови цієї Угоди поширюються на всіх Користувачів Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize - як на Користувачів, що не мають облікового запису (Акаунту) у Сервісі LookSize (незареєстрований Користувач), так і на Користувачів, що мають обліковий запис (Акаунт) у Сервісі LookSize, а також Користувачів, які переглядають товар, здійснюють замовлення товару на Сайті Замовника з  використанням  Сервісу LookSize.

2.4. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Виконавець рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження користування Сервісом LookSize та/або Сайтом Виконавця та/або Сайтом Замовника, Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

2.5. Щодо функціонування і розвитку Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize Виконавець керується чинним законодавством України, нормами міжнародного законодавства, цією Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Виконавцем з метою регулювання порядку надання  Послуг Користувачам.

3. КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ LOOKSIZE,  САЙТОМ ЗАМОВНИКА ТА/АБО ВИКОНАВЦЯ.  РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Для отримання Послуг згідно з цією Угодою Користувачу необхідно ввести свої Параметри у Віджет Сервісу LookSize, необхідні для визначення розміру конкретного товару (одягу, взуття), які пропонуються Замовником.

3.2. Залежно від обсягу користування Сервісом LookSize Користувачі поділяються на незареєстрованих та зареєстрованих.

3.2.1. Незареєстровані Користувачі - це Користувачі, які внесли лише свої Параметри та не створювали Акаунту (не проходили процесу реєстрації у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця).

На основі наданих Параметрів Сервіс LookSize визначає відповідність розміру того чи іншого товару (одягу, взуття) Параметрам Користувача.

У цьому випадку Виконавець не отримує від Користувача його імені, прізвища, адреси електронної пошти, номеру телефону, інших індивідуалізуючих даних. Отримані Параметри Користувача зберігаються в базі даних Виконавця. Користувач може бути ідентифікований за допомогою файлів сookie.

3.2.2. Зареєстровані Користувачі - це Користувачі, які внесли дані про свої Параметри та створили Акаунт у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця за допомогою email, Google+, Facebook та/або інших засобів логування і створення акаунтів.

Реєстрація Користувача у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця є безкоштовною та добровільною.

3.2.2.1. Під час реєстрації у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця за допомогою email Користувач вводить у відповідних полях наступну інформацію:

  • email Користувача;
  • ім’я та прізвище Користувача;
  • номер телефону Користувача (необов’язково).

3.2.2.2. Під час реєстрації у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця за допомогою Google+ Користувач надає інформацію про свій email або номер телефону.

3.2.2.3. Під час реєстрації у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця за допомогою Facebook Користувач надає посилання на свій профіль у Facebook,  а також ім'я та прізвище Користувача.

3.2.3. Користувач може створювати у своєму Акаунті декілька Профілів, розміщуючи дані про Параметри третіх осіб (членів сім’ї, родичів тощо).

3.3. При реєстрації у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця Користувач зобов'язаний надати Виконавцю необхідну достовірну та актуальну інформацію.

Після надання необхідної інформації і правильного послідовного виконання всіх реєстраційних дій у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця створюється персональна сторінка Користувача (Акаунт).

Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Виконавця є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Виконавець має право призупинити або скасувати реєстрацію та відмовити Користувачу у використанні Віджету Сервісу LookSize та/або Сайту Виконавця.

3.4. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця або внесення відповідних даних у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця та/або Замовника  Користувач підтверджує свою згоду на опрацювання Виконавцем його персональних даних. Опрацювання персональних даних здійснюється відповідно до чинного законодавства України, міжнародного законодавства та Політики конфіденційності, яка є невід’ємною частиною цієї Угоди.

3.5. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, та несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

3.6. Якщо Користувачем не доведено зворотнє, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються такими, що вчинені Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або Акаунту, або розповсюдження логіна і пароля, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця у спосіб, передбачений цією Угодою.

4. ЗБІР ТА НАДАННЯ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

4.1. Під час роботи Сервісу LookSize Виконавець отримує від Сайту Замовника дані про бренди, типи товарів, які “приміряв” Користувач, а також інформацію про час та кількість здійснених Примірок, дані про Користувачів,  які відвідували Сайт  Замовника. Ці дані використовуються для формування сторінки фільтру “Мій розмір”, формування LookSize Віджету, звітності перед Замовником.

4.2. Під час роботи Сервісу LookSize Виконавець отримує від Користувача Параметри, які використовуються для формування Сервісом LookSize фільтру “Мій розмір”, LookSize Віджету, звітності перед Замовником.

 4.3. У разі оформлення замовлення Користувачем на Вебсайті Замовника, що користується Сервісом LookSize, Виконавець надає Замовнику інформацію з Параметрами Користувача.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач має право:

5.1.1. звертатися до Виконавця з  питань користування Сайтом Виконавця та/або Сервісом LookSize, отримувати відповіді на ці питання;

5.1.2. залишати відгуки на Сайті Виконавця, будь-якому іншому вебресурсі, у соціальних мережах, які прямо або опосередковано стосуються Виконавця, роботи Сервісу LookSize, наданих Послуг;

5.1.3. на отримання Послуг за допомогою технічних можливостей Сервісу LookSize;

5.1.4. подавати на розгляд Виконавця свої побажання та/або пропозиції щодо покращення роботи Сайту Виконавця, Сервісу LookSize;

5.1.5. переглядати і завантажувати інформацію і матеріали з Сайту Виконавця тільки для особистого (некомерційного) використання, за умови повного дотримання законодавства в сфері охорони інтелектуальної власності, інших вимог чинного законодавства України, міжнародного законодавства;

5.1.6. додавати Профілі в Акаунті у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця, вносити до зміни до даних, видаляти їх.

5.2. Користувач зобов'язаний:

5.2.1. дотримуватися положень чинного законодавства України, міжнародного законодавства, цієї Угоди, Політики конфіденційності та інших документів, створених Виконавцем і опублікованих на Сайті Виконавця;

5.2.2. надавати при реєстрації у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця достовірні і повні дані, стежити за їх актуалізацією;

5.2.3. інформувати Виконавця про несанкціонований доступ до Акаунту та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Користувача;

5.2.4. не передавати третім особам пароль доступу до власної персональної сторінки (Акаунту) або до окремої інформації, що міститься на ній, у разі, якщо це може призвести до порушення чинного законодавства України, цієї Угоди;

5.3. Користувачеві при користуванні Сайтом Виконавця та/або Сервісом LookSize категорично забороняється:

5.3.1. реєструватися у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця від імені або замість іншої особи, тобто створювати «фальшивий акаунт»;

5.3.2. використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize  та/або Акаунтів Користувачів;

5.3.3. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми, які можуть впливати на роботу Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize;

5.3.4. використовувати без спеціального на те дозволу Виконавця автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації із Сервісу LookSize та/або  Сайту Виконавця;

5.3.5. будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю інших Користувачів;

5.3.6. здійснювати незаконні збір та опрацювання персональних даних інших Користувачів;

5.3.7. комерційне та/або публічне використання матеріалів, інформації, інших даних, розміщених на Сайті Виконавця та/або Сервісі LookSize без згоди Виконавця.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. на власний розсуд вносити зміни в цю Угоду;

6.1.2. на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем на Сайті Виконавця та/або у Сервісі LookSize;

6.1.3. в будь-який час змінювати оформлення Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize, його вміст, перелік послуг, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті Виконавця та/або у Сервісі LookSize, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;

6.1.4. на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших Користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого;

6.1.5. видалити Акаунт Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize, якщо Виконавець виявить, що на його думку, Користувач представляє загрозу для Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize та/або його Користувачів;

6.1.6.  відмовити у реєстрації Акаунту Користувача на сайті Виконавця та/або Сервісі LookSize, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди;

6.1.7. направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize, а також рекламувати власну діяльність і Послуги.

6.2. Виконавець зобов'язується:

6.2.1. у разі розміщення Користувачем на Сайті Виконавця інформації, поширення якої обмежено або заборонено чинним законодавством України, міжнародним законодавством, попередити Користувача і видалити таку інформацію або видалити Акаунт Користувача;

6.2.2. надати всю доступну інформацію про Користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених чинним законодавством України, міжнародним законодавством;

6.2.3. на вимогу Користувача надати інформацію про Послуги, з  питань користування Сайтом Виконавця та/або Сервісом LookSize.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Користувач особисто відповідає за збереження своїх логіна і пароля та інших реєстраційних даних для входу в Акаунт.

7.2. Користувач несе відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням та розміщенням інформації в Акаунті на Сайті Виконавця та/або Замовника та/або Сервісі LookSize, відповідно до чинного законодавства України, міжнародного законодавства.

7.3. Виконавець надає Користувачу технічну можливість користуватися Сайтом Виконавця, Сервісом LookSize, в тому числі і на сайті Замовника. Однак Виконавець не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо користування Сайтом Виконавця та/або Замовника та/або Сервісом LookSize.

7.4. Виконавець забезпечує функціонування і працездатність Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize. Виконавець не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту Виконавця та/або Замовника та/або Сервісу LookSize і викликані ними втрату інформації.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликане або пов'язане із завантаженням матеріалів з Сайту Виконавця та/або Замовника або за посиланнями розміщеними на Сайті Виконавця та/або Замовника.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

7.8. Виконавець не несе відповідальності за безпеку доступу до даних розміщених у Сервісі LookSize та/або на Сайті Виконавця та/або Сайті Замовника. Користувач несе особисту відповідальність за збереження даних, що розміщуються у Сервісі LookSize та/або на Сайті Виконавця та/або Замовника.

7.9. Виконавець не несе відповідальності за відповідність розміру товару, замовленого Користувачем на Сайті Замовника та з використанням Сервісу LookSize, Параметрам Користувача. Відповідальність за остаточне рішення з вибору розміру покладається на Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори і розбіжності, що виникають у зв'язку з цією Угодою, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами в порядку, визначеному чинним  законодавством України та/або міжнародним законодавством.

8.2. У випадку, якщо Сторони не змогли вирішити спір шляхом переговорів,  будь-яка з Сторін має право звернутися до суду відповідно до правил підсудності, встановлених законодавством України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО САЙТУ ВИКОНАВЦЯ, СЕРВІСУ LOOKSIZE

9.1. Зареєстрований Користувач може припинити доступ до Сайту Виконавця та/або Сервісу LookSize в будь-який момент самостійно видаливши свій Акаунт.  Видалення Акаунту Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, введеної при реєстрації у Сервісі LookSize та/або на Сайті Виконавця.

9.2. Виконавець має право на свій власний розсуд, видалити або призупинити доступ до Сервісу LookSize та/або Сайту Виконавця або його частини з будь-якої причини, включаючи, порушення або невиконання цієї Угоди.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Ця Угода вступає в силу з моменту приєднання до неї Користувача (Акцепту) - проставлення Користувачем відмітки про згоду з цією Угодою  та припиняється в момент повного виконання Сторонами зобов’язань за цією Угодою.

10.2. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

10.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

10.4. Сайт Виконавця та Сервіс LookSize надається "як є". Виконавець не гарантує відповідність Сайту Виконавця, Сервісу LookSize цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу, а також схоронність Акаунту Користувача й інформації, що розміщена Користувачем у Віджеті Сервісу LookSize та/або на Сайті Виконавця та/або Сайті Замовника.

10.5 Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення українськомовної версії цієї Угоди.

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Фізична особа-підприємець  Родцевич Тарас Федорович

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис у ЄДР від 24.01.2017 р. за № 2 415 000 0000 079046)

Адреса: Україна, 79017, Львівська область, місто Львів, вулиця Родини Крушельницьких, будинок 28

Email: admin@looksize.com

Телефон: +38 (066) 86 85 970

© https://www.looksize.com/ua/. Всі права захищені.

 

Редакція від 7 квітня 2020 року