Facebook script

Умови надання послуг

Ці Умови надання послуг (далі - Умови) є пропозицією фізичної особи-підприємця  Родцевича Тараса Федоровича, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис у ЄДР від 24.01.2017 р. за № 2 415 000 0000 079046) (далі - Виконавець), укласти договір на зазначених в них умовах з будь-якою особою, яка беззастережно прийняла Умови  та відповідає вимогам, встановлених Умовами (далі - Замовник).

Ці Умови мають правовий статус оферти на умовах договору приєднання.

Перед тим, як користуватися Системою LookSize та цим Сайтом, ми просимо Вас уважно ознайомитися з цими Умовами, зокрема, щодо користування Системою LookSize, Сайтом Виконавця, застереження про надання Послуг, які Ви можете отримати за допомогою  цієї Системи, Сайту Виконавця та іншою важливою інформацією.

Отримуючи доступ до Послуг Виконавця і користуючись ними, Ви погоджуєтеся з цими Умовами, які становлять угоду між Вами та Виконавцем.

Якщо Ви не погодитеся з цими Умовами, Ви не отримаєте доступу до Послуг та не зможете користуватися Системою LookSize, цим Сайтом.

Здійснивши реєстрацію в Системі LookSize через натискання кнопки «Реєстрація» та ввівши запитувану для реєстрації інформацію, Ви підтверджуєте, що Ви прочитали ці Умови та Договір  про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, а також прийняли їхні положення.

Ваше прийняття (Акцепт) цих Умов означає укладення електронного договору між Вами та Виконавцем.

Для регулювання договірних правовідносин згідно з цими Умовами Сторони керуються цими положеннями, документами, що становлять невід’ємну частину Умов, а також нормами українського законодавства (Цивільним кодексом України № 435-IV від 16.01.2003 року, Господарським кодексом України № 436-IV від 16.01.2003 року, Законом України “Про електронну комерцію” № 675-VIII від 03.09.2015 року та іншими актами, що регулюють відносини, які виникають на підставі цих Умов) та нормами міжнародного законодавства (Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про використання електронних повідомлень в міжнародних договорах від 23.11.2005 року, Директивою 2000/31/ЄС "Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку" від 08.06.2000 року у випадках, передбачених цими актами, іншими актами, що регулюють відносини, які виникають на підставі цих Умов) у випадку, якщо Замовником виступає нерезидент України.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Акаунт – обліковий запис Користувача створений в момент авторизації на Сайті Виконавця та/або у Сервісі LookSize, що дозволяє Виконавцю ідентифікувати (авторизувати) Користувача.

1.2. Акцепт — відповідь Замовника про прийняття цих Умов, інших документів, які є невід’ємною частиною Умов, шляхом реєстрації на Сайті Виконавця. Акцепт оферти означає повне безумовне і без будь-яких змін прийняття Замовником Умов та документів, які є їхньою невід’ємною частиною.

1.3. Вебсайт Виконавця, Сайт Виконавця — відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний вебсайт, що належить Виконавцю, розташований в мережі Інтернет за адресою https://www.looksize.com/ua/, разом зі всіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується відображення інформації та надання Послуг, доступних на Сайті, відповідно до цих Умов.

1.4. Вебсайт Замовника, Сайт Замовника — відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний вебсайт, що належить Замовнику, розташований в мережі Інтернет, разом з усіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується відображення інформації та отримання Послуг, відповідно до цих Умов.

1.5. Ві́джет — інструмент Виконавця, що розміщений на Сайті Замовника та вбудовується у вебсторінку Замовника, з допомогою якого Сервіс LookSize відображає розмір та відповідність обраного товару Параметрам Користувача.

1.6. Виконавець — фізична особа-підприємець  Родцевич Тарас Федорович, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис у ЄДР від 24.01.2017 р. за № 2 415 000 0000 079046), якому належать права на Сайт Виконавця, який впроваджує технічні доробки за допомогою Сервісу LookSize до Сайту Замовника та наділений правами й обов'язками за цією Угодою.

1.7. Замовник, Ви — юридична особа або фізична особа-підприємець, яка є власником вебсайту та пройшла процедуру реєстрації на Сайті Виконавця, а також встановила скрипт.

1.8. Контент – інформаційне оформлення Сайту Виконавця та/або Сайту Замовника, що включає в себе: текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали.

1.9. Користувач — фізична особа, яка переглядає інформацію на Сайті Замовника та/або Виконавця, внесла свої параметри тіла і/або замовляє та/або отримує товари з використанням інструментів Сайту Замовника та/або Виконавця.

1.10. Параметри Користувача — виміри тіла Користувача, які використовуються для визначення розміру одягу, взуття, такі як обхват грудей, обхват талії, обхват стегон та інші, його вік та стать.

1.11. Послуги — послуги з визначення‌ ‌розміру‌ ‌будь‌-якого‌ ‌типу‌ ‌одягу‌ ‌або‌ ‌взуття,‌ ‌будь‌-якого‌ ‌бренду,‌ занесеного в базу брендів Сервісу LookSize, ‌згідно‌ ‌внесених‌ ‌Параметрів ‌Користувача на Вебсайті Замовника, що надаються за допомогою Сервісу LookSize.‌

1.12. Примірка - визначення Сервісом LookSize і відображення інформації на сторінці товару Вебсайту Замовника про розмір та відповідність обраного товару Параметрам Користувача. Відображена інформація має інформативний характер та ні до чого не змушує Користувача.

1.13. Профіль Користувача — сукупність даних, що містить параметри Користувача. В одному Акаунті може міститися декілька профілів користувачів.

1.14. Сервіс LookSize, Сервіс — система, яка здійснює визначення‌ ‌розміру‌ ‌будь‌-якого‌ ‌типу‌ ‌одягу‌ ‌або‌ ‌взуття ‌будь‌-якого‌ ‌бренду,‌ ‌згідно‌ ‌внесених‌ ‌даних‌ ‌Користувача.

1.15. Скрипт -  фрагмент програмного коду (створений на мові програмування JavaScript), який  забезпечує функціонування Віджету та Сервісу LookSize на Вебсайті Замовника.

1.16. Тарифний план - відповідний обсяг Послуг визначеної вартості, розміщений на Сайті Виконавця.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Предметом цих Умов є надання Виконавцем Послуг визначення розміру одягу та взуття для Користувачів Вебсайту Замовника за допомогою технічних можливостей Сервісу LookSize.

2.2. Ці Умови, Договір  про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці складають цілісну угоду між Вами і Виконавцем з користування Вебсайтом Виконавця та Сервісом LookSize.

2.3. Якщо Замовник користується Вебсайтом Виконавця і Сервісом LookSize, а саме: отримує доступ або повторний доступ, і/або реєструється на Вебсайті Виконавця, і/або вставляє Скрипт на свій Сайт, і/або направляє запит в Службу підтримки, і/або відправляє повідомлення на електронну пошту, вказану на Сайті Виконавця, це означає, що Замовник:

2.3.1. розуміє наслідки користування Сайтом Виконавця і Сервісом LookSize;

2.3.2. погоджується діяти відповідно до умов цих Умов  при користуванні Сайтом Виконавця і Сервісом LookSize, і у випадку їх порушення/невиконання,  погоджується, що Виконавець має право вживати всіх необхідних заходів для усунення порушень та захисту своїх порушених прав відповідно до цих Умов та положень чинного українського та/або міжнародного законодавства;

2.3.3. дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних у випадках, передбачених цими Умовами, відповідно до чинного законодавства України та міжнародного законодавства.

2.4. Виконавець на свій розсуд може час від часу вносити зміни в ці Умови. Виконавець буде публікувати зміни на Сайті, вказуючи дату останньої редакції цих Умов.

Виконавець має право, але не має зобов’язань повідомляти Замовнику про внесення змін до Умов, крім як публікувати їх на Сайті. Зміни вступають в силу з дати публікації Умов з відповідними змінами на Сайті Виконавця.

2.5. Замовник зобов'язується самостійно і регулярно перевіряти оновлення Умов та їхньої останньої редакції.

Замовник усвідомлює та погоджується, що його Акцепт цих Умов та/або користування Сайтом Виконавця після дати публікації Умов зі змінами означає його повну і безумовну згоду зі зміненими Умовами. Якщо Замовник не приймає змінені Умови, він повинен припинити користування Сайтом Виконавця і Сервісом LookSize.

2.6. Основною мовою Умов та Сайту Виконавця є українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Сайті Виконавця.

Акцептуючи Умови Замовник підтверджує, що їхні положення, Договір  про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці та будь-які інші повідомлення та інформація на Сайті Виконавця викладена на мові Умов вичерпно, зрозуміло, ясно, всебічно, однозначно, і в наочній та доступній формі.

2.7. Реєстрація Замовника на Сайті Виконавця підтверджує його безумовну згоду з цими Умовами, Договором про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

3.1. Для отримання Послуг згідно з цими Умовами Замовнику потрібно зареєструватися на Сайті Виконавця у розділі "Для магазинів", вставити Скрипт на свій вебсайт (Вебсайт Замовника) та повідомити про це Виконавця будь-яким з способів: телефоном, електронною поштою.

Для коректної та швидкої інтеграції Виконавець надає Замовнику Скрипт та покрокову інструкцію, а сама інтеграція відбувається шляхом вставлення Скрипта у відповідну частину Вебсайту Замовника.

Інструкція зі встановлення Скрипта знаходиться у особистому кабінеті (Акаунті) Замовника в розділі під назвою "Налаштування віджету".

Після повідомлення Замовника Виконавець здійснює усі подальші налаштування, а саме: встановлення відповідності категорій товарів Вебсайту Замовника до категорій Сервісу LookSize, встановлення відповідності назв брендів Вебсайту Замовника до назв брендів Сервісу LookSize, адаптацію вигляду кнопки та Віджету до стилю Вебсайту Замовника.

3.2. Сервіс LookSize можна встановити, якщо Вебсайт Замовника відповідає наступним вимогам:

3.2.1. CMS з можливістю інтеграції сторонніх скриптів або інтернет-магазин з відкритим кодом;

3.2.2. окрема сторінка товару;

3.2.3. визначені категорії товарів;

3.2.4. визначений бренд;

3.2.5. визначена стать людини, для якої призначений товар.

3.3. Для реєстрації на Сайті Виконавця Замовник або його уповноважений  представник вводить у відповідних полях Сайту Виконавця дані про:

ім’я та прізвище контактної особи Замовника;

її контактний email;

її контактний номер телефону;

URL адресу Вебсайту Замовника.

3.4. Доступ Замовника до особистого кабінету здійснюється за допомогою логіна (заявленої під час реєстрації електронної адреси) та пароля.

3.5. Під час роботи Сервісу LookSize Виконавець отримує від Сайту Замовника дані про бренди, типи товарів, які “приміряв” Користувач, а також інформацію про час та кількість здійснених Примірок, параметрів тіла Користувачів, які відвідували Вебсайт Замовника. Ці дані використовуються для формування сторінки фільтру “Мій розмір”, формування LookSize Віджету, звітності перед Замовником та ведення обліку Примірок для формування рахунку згідно Тарифного плану.

3.6. Під час роботи Сервісу LookSize Виконавець отримує Параметри Користувача, які використовуються для формування Сервісом LookSize фільтру “Мій розмір”, LookSize Віджету, звітності перед Замовником та ведення обліку Примірок і формування рахунку згідно Тарифного плану.

 3.7. У разі оформлення замовлення Користувачем на Вебсайті Замовника, що користується Сервісом LookSize, Виконавець надає Замовнику інформацію з Параметрами Користувача.

3.8. У випадку використання Сервісу LookSize на платній основі за бажанням Замовника Виконавець проводить встановлення кнопки “Мій розмір” та персоналізацію Віджету під стиль Сайту Замовника, в межах наявних можливостей.

3.9. Виконавець щомісячно направляє Замовнику рахунок, на підставі якого Замовник оплачує Послуги. Рахунок направляється Замовнику засобами електронного зв’язку не пізніше 05 числа місяця, наступного за тим, в якому  надавались Послуги.

Оплата Послуг вважається фактом належного прийняття Послуг Замовником.

Якщо Замовник має заперечення щодо рахунку, він повинен повідомити Виконавця про це протягом 15 календарних днів від дня отримання рахунку. Якщо такі заперечення не надійдуть, рахунок вважається прийнятим.

Заперечення щодо рахунку розглядаються Сторонами в порядку, визначеному цими Умовами для вирішення спорів.

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Реєструючись на Сайті Виконавця та акцептуючи ці Умови, Замовник погоджується та визнає, що:

4.1.1. Замовник володіє повною дієздатністю та має право вступати в договірні відносини з Виконавцем відповідно до Умов та вимог чинного законодавства України та міжнародного законодавства, яке поширюється на правовідносини за цими Умовами;

4.1.2. Замовник є повністю відповідальним за дотримання законодавства, яке поширюється на відносини з користування ним Сайтом Виконавця;

4.1.3. будь-яка інформація на Сайті Виконавця надається Замовнику на умовах «як є і як доступно» та не може трактуватися як спонукання до дій або явна рекомендація чи перевага одному з Користувачів;

4.1.4. самостійно і усвідомлено здійснює вибір Послуги та несе відповідальність за всі свої дії і бездіяльність, що ґрунтуються на інформації, розміщеній на Сайті Виконавця;

4.1.5. вся інформація, розміщена Замовником на Сайті Виконавця, в тому числі інформація, зазначена при реєстрації, є достовірною, точною, актуальною та повною;

4.1.6. відгуки, які будуть залишені Замовником на Сайті Виконавця, будь-якому іншому вебресурсі,  у соціальних мережах або надіслані на адресу Виконавця, які прямо або опосередковано стосуються Виконавця, можуть бути публічно доступними і опублікованими на Сайті Виконавця, будь-якому іншому вебресурсі, в будь-якій соціальній мережі від імені Замовника з метою інформування інших осіб про думку Замовника стосовно отриманих Послуг;

4.1.7. використовувати електронні засоби зв'язку, у тому числі засоби електронної пошти, sms-повідомлення для виконання цих Умов.

4.1.8. Замовник підтверджує свою повну і беззастережну згоду з цими Умовами і зі змінами, які можуть бути внесені у випадку визнання будь-яких положень недійсними, нікчемними або такими, які не можуть бути застосовані.

4.2. Замовник надає дозвіл Виконавцю:

4.2.1. надсилати Замовнику повідомлення (в тому числі, електронною поштою), пов'язані з користуванням Сайту Виконавця та Сервісу LookSize.

4.3. Користуючись Сайтом Виконавця, Замовник зобов'язується:

4.3.1. надавати Виконавцю правдиву, повну, достовірну та актуальну контактну інформацію, стежити за її оновленням та вносити зміни про себе в особистому Акаунті на Сайті Виконавця;

4.3.2. не порушувати права та ділову репутацію Виконавця, зокрема права інтелектуальної власності;

4.3.3 не завантажувати, не пересилати, не передавати або будь-яким іншим способом не розміщувати та/або не поширювати будь-яку інформацію за відсутності прав на такі дії відповідно до чинного законодавства України, міжнародного законодавства, Договору про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці або цих Умов;

4.3.4. не створювати більше одного Акаунту на Сайті Виконавця, Акаунту на ім’я третьої особи;

4.3.5. використовувати Сайт Виконавця відповідно до цих Умов та норм чинного законодавства України, міжнародного законодавства;

4.3.6. зберігати інформацію про реєстраційні дані, включаючи логін і пароль доступу, контролювати її, вживати заходи, необхідні для запобігання несанкціонованому доступу третіх осіб, і нести повну відповідальність за будь-яке використання таких даних Замовником і/або іншою особою;

4.3.7. не використовувати будь-яке програмне забезпечення, призначене для пошкодження інфраструктури Сайту Виконавця, порушення його своєчасного і правильного функціонування; здійснення спроб перехоплення будь-яких даних і персональної інформації, що опрацьовується Сайтом Виконавця; виконання дій, які викликають надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту Виконавця, або іншим способом втручатися в роботу Сайту Виконавця будь-якими засобами і з будь-якою метою;

4.3.8. не здійснювати несанкціоноване збирання й зберігання персональних даних інших Замовників, Користувачів;

4.3.9. інформувати Виконавця про всі випадки несанкціонованого доступу з боку будь-яких осіб та/або програм до Сайту Виконавця з використанням пароля та логіна Замовника чи без  такого використання;

4.3.10. дотримуватися конфіденційності відповідно до Договору про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, чинного законодавства України та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення збереження конфіденційності інформації, що надається Виконавцем, а також інформації про Виконавця та надані ним Послуги.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. залишати відгуки на Сайті Виконавця, будь-якому іншому вебресурсі, у соціальних мережах, які прямо або опосередковано стосуються Виконавця, наданих Послуг;

4.4.2. на належне отримання Послуг;

4.4.3. самостійно видалити раніше розміщену Замовником інформацію в Акаунті на Сайті Виконавця або повністю видалити свій Акаунт;

4.4.4. подавати на розгляд Виконавцю свої побажання та/або пропозиції щодо покращення роботи Сайту Виконавця і/або Сервісу LookSize.

4.5. Виконавець зобов’язаний:

4.5.1. виконувати належним чином ці Умови;

4.5.2. надавати Замовнику достовірну інформацію, що стосується його діяльності за цими Умовами, шляхом опублікування на Сайті Виконавця;

4.5.3. дотримуватися конфіденційності відповідно до Договору про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці, чинного законодавства України та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення збереження конфіденційності інформації, що надається Замовником;

4.5.4. інформувати Замовника про всі випадки несанкціонованого доступу з боку будь-яких осіб та/або програм до Сайту Виконавця з використанням пароля та логіна Замовника чи без  такого використання.

4.6.  Виконавець має право:

4.6.1. на власний розсуд, у будь-який час та в будь-якому обсязі змінювати положення цих Умов без погодження з Замовником шляхом опублікування таких змін у відповідному розділі на Сайті Виконавця;

4.6.2. відмовити Замовнику в доступі до Сайту Виконавця і/або Сервісу LookSize, користуванні Акаунтом, призупинити доступ до Сайту Виконавця  і/або Сервісу LookSize з метою проведення планових та позапланових технічних та профілактичних робіт, або у випадку порушення Замовником цих Умов за попереднім узгодженням із Замовником;

4.6.3. в будь-який час проводити профілактичні роботи на Сайті Виконавця  і/або у Сервісі LookSize для підтримання його нормального функціонування, удосконалення його роботи й доступу до нього Замовника;

4.6.4. зберігати й опрацьовувати інформацію, яку Виконавець отримує в процесі надання Послуг, а саме: дані про бренди, типи товарів, які “приміряв” Користувач, а також інформацію про час та кількість здійснених Примірок, параметри тіла Користувачів,  які відвідували Вебсайт  Замовника;

4.6.5. додавати інформацію про Замовника, в тому числі посилання на його Вебсайт та логотип, у розділ “Наші клієнти” на Сайті Виконавця.

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ

5.1. Вартість Послуг встановлюється щомісячно, залежить від фактичної кількості Примірок і становить 5 копійок за примірку.

Для Замовників з малою кількістю відвідувачів (Користувачів) запроваджено безкоштовне користування Сервісом за умови не перевищення 1 000 (однієї тисячі) Примірок за календарний місяць (Безкоштовний пакет).

5.2. Протягом першого (тестового) місяця Виконавець надає Послуги Замовнику безкоштовно.

Після завершення тестового місяця Замовник оплачує фактично надані Послуги за наступні місяці відповідно до п. 5.3. цих Умов.

5.3. Оплата за надані Послуги здійснюється протягом 10 календарних днів з дня отримання рахунку від Виконавця, та визначається за фактичною кількістю здійснених Примірок.

5.4. У випадку, якщо Замовник прострочив оплату Послуг, він зобов'язаний сплатити заборгованість протягом 30 календарних днів. Якщо Замовник не виконав зобов’язання у встановлений строк, він може користуватись лише Обмеженим пакетом послуг до моменту погашення заборгованості.

5.5. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання Послуг за всіма Тарифними планами. Встановлена вартість і умови надання Послуг діють до наступної зміни вартості Послуг.

Зміна вартості і умов надання Послуг доводиться до відома Замовника не менше ніж за 30 календарних днів до вступу цих змін в силу шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Виконавця і повідомлення електронною поштою.

5.6. Розрахунки між Сторонами здійснюються у національній валюті - гривні шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою платіжних систем або безпосередньо через банк. Замовник самостійно обирає спосіб оплати Послуг.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних Замовника від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, а також заходів щодо належної роботи Сервісу LookSize, Сайту Виконавця. Однак, не дивлячись на всі зусилля та запобіжні заходи, Виконавець не може гарантувати постійну, безпомилкову, точну роботу Сервісу LookSize, Сайту Виконавця, абсолютну захищеність інформації  від будь-яких загроз, що виникають поза межами його регулювання, в тому числі, але не виключно, якщо такі загрози виникли внаслідок протиправних/необережних дій Замовника, його представників, працівників, уповноважених осіб.

Виконавець надає доступ до інформації і персональних даних Замовника, тільки уповноваженим працівникам/особам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Виконавця.

Замовник зобов'язується вживати всіх необхідних та залежних від нього заходів при використанні Сервісу, Сайту Виконавця, щоб захистити своє обладнання або програмне забезпечення від вірусів.

6.2. Виконавець не несе відповідальності у випадку:

6.2.1. незнання або недотримання Замовником, його уповноваженими особами/працівниками/представниками цих Умов або неознайомлення з Договором про нерозголошення конфіденційної інформації і/або комерційної таємниці;

6.2.2. недбалого ставлення Замовника/його уповноваженими особами/працівниками/представниками до заходів безпеки і захисту його персональних  або інших даних, які надаються Замовником для виконання умов цих Умов;

6.2.3. неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності надання відомостей і документів Замовником відповідно   та на виконання умов цих Умов.

6.3. Замовник несе виключну відповідальність за відомості, зазначені у його Акаунті.

7.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цими Умовами, якщо це невиконання стало наслідком випадку або дії обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що виникли після укладення цих Умов.

7.2. Під обставинами непереборної сили або випадку слід розуміти обставини, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню Умов, які мають об’єктивний характер, і які Сторони не могли передбачити або запобігти.

Сторони відносять до таких умов, зокрема: обставини, спричинені винятковими погодними умовами і стихійними лихами, перебої в роботі мереж зв'язку, відмова або відключення електропостачання, перебої в роботі та доступі до мережі Інтернет та інших комунікаційних мереж, дії або розпорядження державних органів, валютні обмеження, надзвичайні обставини локального або загальнодержавного масштабу, блокади, військові ембарго, загальна військова мобілізація, військові дії, акти тероризму, революції, повстання, масові заворушення, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, умови, регламентовані відповідними рішеннями і актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також обставини, пов'язані з ліквідацією наслідків, спричинених винятковими погодними умовами і непередбачуваними ситуаціями, а також іншими обставинами, які знаходяться поза межами розумного контролю Сторін.

7.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення або надсилання повідомлення на електронну пошту) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. При цьому така Сторона в цей самий строк зобов’язана звернутися до Торгово-промислової палати України (іншого органу, уповноваженого нормами чинного законодавства на засвідчення настання форс-мажорних обставин) для отримання у встановленому порядку документа, який засвідчує настання форс-мажорних обставин. Після отримання такого документа Сторона зобов’язана надати його іншій Стороні протягом 2 (двох) робочих днів з дати його отримання. Аналогічні дії виконуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

7.4. Якщо Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, не повідомляє або вчасно не повідомляє іншу Сторону про такі обставини, ця Сторона позбавляється права посилатись на форс-мажорні обставини як на причину невиконання своїх зобов’язань.

7.5. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 1 (одного) місяця, будь-яка Сторона має право розірвати ці Умови. У цьому випадку Умови вважаються розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Умов або з 5 (п’ятого) календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Умов (залежно від того, яка подія станеться раніше). У такому випадку жодна Сторона не має права вимагати від іншої Сторони сплачувати завдані збитки.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори і розбіжності, що виникають у зв'язку з цими Умовами, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами в порядку, визначеному чинним  законодавством України.

8.2. У випадку, якщо Сторони не змогли вирішити спір шляхом переговорів,  будь-яка з Сторін має право звернутися до суду відповідно до правил підсудності, встановлених законодавством України.

9. СТРОК ДІЇ УМОВ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

9.1. Дія цих Умов починається в момент реєстрації Замовника на Сайті Виконавця та припиняється в момент повного виконання Сторонами зобов’язань за цими Умовами.

9.2. Ці Умови діють впродовж року, але в будь-якому разі до повного  виконання Сторонами своїх зобов’язань за цими Умовами.

Ця Умова вважається пролонгованою на 1 рік на тих самих умовах, якщо жодна із Сторін письмово не заявила про бажання розірвати ці Умови у місячний строк до закінчення строку їх дії.

9.3. Ці Умови можуть бути припинені на вимогу однієї із Сторін шляхом укладення письмової угоди. У такому випадку  Сторона, яка виявила ініціативу розірвати Умови, зобов'язана попередити іншу Сторону про це в строк не пізніше 1 (одного) місяця до планової дати припинення Умов.

9.4. Розірвання/припинення цих Умов не звільняє Сторони від відповідальності за їхнє порушення, яке мало місце під час дії цих Умов.

10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

10.1.  З урахуванням контенту, наданого Замовнику, Виконавець є єдиним власником усіх прав інтелектуальної власності, пов’язаних з Сайтом Виконавця, Послугами, Сервісом LookSize, його контентом (зокрема, повідомленнями, зображеннями, дизайном, логотипами, відеозаписами, звукозаписами, даними та графіками) і програмним забезпеченням та базами даних, що забезпечують їхнє функціонування.

10.2. Виконавець надає Замовнику невиключне, особисте і невідчужуване право користування Сайтом Виконавця та Сервісом LookSize відповідно до цілей Сайту Замовника та цілей цих Умов.

10.3.  Забороняється будь-яке інше використання чи експлуатація Сайту Виконавця і/або Сервісу LookSize, його контенту, без попереднього письмового дозволу Виконавця, а саме:

10.3.1. відтворення, зміна, адаптування, поширення, публічна презентація та розповсюдження Сервісу LookSize, Послуг та Контенту, за винятком того, що прямо дозволено Виконавцем;

10.3.2. декомпіляція і зворотний інжиніринг Сервісу LookSize чи Послуг, із урахуванням винятків, обумовлених цими Умовами;

10.3.3. вилучення чи намагання вилучити (зокрема, з використанням роботів, що вилучають дані, чи інших схожих засобів для збирання даних) істотної частини даних Сервісу.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Ці Умови і всі правовідносини, що виникають з цих Умов або пов'язані з ними, в тому числі пов'язані з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цих Умов, тлумаченням їхніх положень, визначенням наслідків недійсності або порушення Умов, регламентуються цими Умовами, нормами чинного законодавства України та/або міжнародних договорів.

11.2. Визнання будь-якого положення цих Умов недійсним, нікчемним або таким, що не підлягає застосуванню, не викликає недійсності або нікчемності Умов в цілому, якщо інше не встановлено нормами чинного законодавства України та/або міжнародних договорів.

11.3. Ці Умови є обов'язковими для Сторін, а також їх законних правонаступників. Замовник не має права передавати повністю або частково свої права згідно з цими Умовами третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

Виконавець може без будь-яких застережень і в будь-який час передавати або переуступати права та обов'язки за цими Умовами повністю або частково третім особам на свій власний вибір.

11.4. Зміни та доповнення до цих Умов є невід’ємною частиною Умов та мають перевагу над Умовами, якщо вони суперечать їм. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

11.5. Електронна версія цих Умов, в тому числі будь-яке електронне або sms-повідомлення прирівнюється до офіційної комунікації на паперових носіях, не вимагають додаткового засвідчення, повинні вважатися належним доказом, і мати ту саму силу, що і будь-які інші документи або повідомлення, здійснені на паперовому носії, та повинні використовуватися при вирішенні будь-яких претензій або суперечок, які можуть виникати  стосовно виконання цих Умов.