Facebook script

Кнопка "Мій розмір"

Для інтеграції кнопки "Мої розміри" на сторінку категорії, LS-скрипт потрібно розмістити на усіх сторінках сайту або на сторінках кетегорій, на яких цю кнопку потрібно відображати.

Скриптом буде визначено чи є доступні дані для функціоналу "Мої розміри" (категорія + бренди).

Якщо дані доступні буде побудовано кнопу "Мої розміри".

Після кліку на кнопку "Мої розміри" в залежності від налаштувань буде:

або викликано вами вказану JS функцію з параметром LSuserKey,

або перенаправлено на текучу сторінку з додатковим GET параметроь LSuserKey

Отримавши параметр LSuserKey ви використовуючи API (метод getDataByBrand ) можите отримати JSON обєкт, з списком усіх брендів, для яких вдалось визначити розмір на основі параметрів користувача.

На основі цих даних Вам потрібно відобразити товари по таких фільтрах як Бренд та Розмір.