Aviatsiya Halychyny Size chartsAviatsiya Halychyny Size charts
  • Tops, T-shirts, tunics
  • Sweaters, sweatshirts, hoody
  • Female
International standardXSSML
Shoulders width38384144
Chest86 - 9091 - 9899 - 107108 - 117
Waist73 - 7879 - 8788 - 99100 - 109
  • Tops, T-shirts, tunics
  • Male
International standardXSSMLXL2XL3XL
Shoulders width39434449505255
Chest88 - 9091 - 10392 - 108109 - 121122 - 132133 - 146134 - 146
Waist84 - 8687 - 99100 - 105106 - 119120 - 126127 - 142143 - 152
Hips83 - 8687 - 9798 - 108109 - 121122 - 129130 - 145146 - 155
  • Sweaters, sweatshirts, hoody
  • Male
International standardXSSMLXL2XL3XL
Shoulders width39434449505255
Chest88 - 9091 - 10392 - 108109 - 121122 - 132133 - 146134 - 146
Waist84 - 8687 - 99100 - 105106 - 119120 - 126127 - 142143 - 152
Hips83 - 8687 - 9798 - 108109 - 121122 - 129130 - 145146 - 155
Arm length (from shoulder)596462636364.566.5
  • Dresses
  • Female
International standardXSSML
Shoulders width38384144
Chest86 - 9091 - 9899 - 107108 - 117
Waist73 - 7879 - 8788 - 99100 - 109
Hips81 - 8788 - 9596 - 107108 - 117